คุยกับขณะ

Clover-Leaf-for-Luck-with-Yoga-Practise

098 928 2562

namaste@khana.yoga

88 บรมราชชนนี 62/4

ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170 

คำถามที่ลูกค้าขณะถามบ่อย

small-four-leaf-clover

ทำความสะอาดเสื่อโยคะทุกครั้งหลังจากการใช้งาน

ด้วยการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาด

เช็ดให้ทั่วเสื่อโยคะทั้งผืน

จัดเก็บเสื่อโดยการม้วน

เก็บในที่ระบายอากาศ

*ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกชนิด

เสื่อโยะคะขณะ ผลิตจากยางธรรมชาติ 100 % (Natural Rubber)ผิวสัมผัส PU